MediterrĂ nia - Artesans del Benestar - www.mediterraniartesans.cat - Carrer de Sant Pere, 132 Badalona - (+34) 649 32 96 28 ~ 93 007 72 24